Skip to main content

CULTUURSCAN

STRUCTUUR EN CULTUUR

Het succes van een organisatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door de prestaties van de medewerkers. Om prestaties te verbeteren worden vaak structuren en processen aangepast. Dat heeft echter maar beperkte invloed. Structuren bieden houvast, maar leunen op de cultuur van de organisatie.
De cultuur bepaalt hoe er in een organisatie wordt gewerkt. Welke normen, waarden en gedragingen er zijn, zonder dat het direct opvalt. Dit zijn de ongeschreven gebruiken: ‘Zo doen wij dat bij ons’. De cultuur vormt het DNA en bepaalt het succes van de organisatie!
Maar waardoor wordt de cultuur gedragen? Hoe kun je de cultuur beïnvloeden? Of is cultuur gewoon een gegeven?

Iedere cultuur wordt bepaald door drie elementen:

VEILIGHEID

VERTROUWEN

VERANTWOORDELIJKHEID

Deze drie pijlers vormen het fundament van een cultuur. Immers, zonder het gevoel van veiligheid worden zaken niet benoemd, vragen niet gesteld en blijven antwoorden uit. Zonder deze veiligheid is er geen vertrouwen in elkaar, waardoor ook het vertrouwen in jezelf afbrokkelt. Als je elkaar niet vertrouwt en het gevoel van veiligheid er niet is, staat de verantwoordelijkheid voor resultaten constant ter discussie. Zeker als de resultaten niet aan de verwachtingen voldoen. Wie kun je dan aanspreken?
Kortom, zonder veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid is goed en plezierig samenwerken onmogelijk. Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn drie cruciale cultuurkenmerken waarop ieder team en iedere organisatie haar cultuur verder vorm kan geven.

CULTUURSCAN

Met de cultuurscan meten wij deze drie cruciale elementen. Hierdoor ontstaat inzicht in gewoonten die normaal gesproken onbesproken blijven. Het wordt duidelijk wat er goed gaat en waar het fundament eventueel verbeterd kan worden.

De meting bestaat uit 60 vragen en stellingen die in maximaal 15 minuten worden beantwoord. Hierdoor ontstaat een eerste beeld van de organisatie. Tonsultancy analyseert en verwerkt de resultaten in een rapportage over veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Zo kunnen we vaststellen waar bijsturing gewenst of noodzakelijk is.

CULTUURSCAN
AANVRAGEN

Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer weten over de cultuurscan? Wilt u de gezondheid van de cultuur van uw organisatie meten? Stuur een e-mail of bel ons op 06-51388983