DIENSTEN

BOEKPRESENTATIES

In het boek ‘Van strategie naar operatie’ staat de werkwijze van Tonsultancy Advies uitgebreid beschreven. In boekpresentaties wordt dit verder toegelicht. Het boek is anders dan andere managementboeken. Het is geen wetenschappelijke uiteenzetting van allerlei theorieën, maar een praktisch handboek met verhalen en praktijkervaringen.

TWEE DELEN

Het boek bestaat uit twee delen. In deel 1 komen in de spannende businessroman ‘Zpinder’ een groot aantal herkenbare dilemma’s  aan de orde. In deel 2, ‘Leiding geven in de praktijk’,  worden deze dilemma’s  opnieuw besproken, maar dan vanuit een ander perspectief. In dit deel wordt de lezer met korte verhalen en praktijkervaringen meegenomen in de wereld ‘tussen strategie en operatie’. Tevens wordt het skyscraper model geintroduceerd.

Tijdens boekpresentaties worden een aantal verhalen besproken en het skyscraper model toegelicht. Daarnaast komen de randvoorwaarden voor de juiste cultuur aan de orde: ‘veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid’.

Nieuwsgierig? Bestel dan hier en nu het boek ‘Van strategie naar operatie’, inclusief de spannende businessroman ‘Zpinder’. Of vraag naar de mogelijkheden van boekpresentaties.

VRAAG EEN BOEKPRESENTATIE AAN
BESTEL HET BOEK VIA:

CULTUURSCAN

Belangrijker nog dan de structuur is de cultuur van een organisatie. Tonsultancy Advies werkt met de ‘3V’s voor teamwork’: veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. Om de juiste hulp te kunnen bieden is het van belang te weten waar de organisatie staat. Hiervoor heeft Tonsultancy Advies een cultuurscan ontwikkeld. In deze cultuurscan beantwoorden alle medewerkers 75 vragen, waardoor een eerste beeld van de organisatie ontstaat. Tonsultancy Advies analyseert de uitkomsten, rapporteert en stelt aan de hand van de cultuurscan vast waar welke hulp gewenst of noodzakelijk is. Hierdoor is Tonsultancy Advies in staat gericht actie te nemen.

VRAAG EEN CULTUURSCAN AAN

DISCUSSIEBIJEENKOMSTEN

Het op alle niveau’s goed begrijpen en doorleven van de missie, strategie en doelstellingen van de organisatie, is een belangrijke stap in de operationalisering. Verankering kan pas plaatsvinden als iedereen weet waarom welke keuzes gemaakt zijn. Medewerkers kunnen pas ‘de dingen goed doen’ als ze weten ‘wat de goede dingen zijn’.

Tonsultancy Advies organiseert op alle niveau’s discussiebijeenkomsten waarin gemaakte keuzes worden besproken en de eerste stap van ‘strategie naar operatie’ wordt gezet.

MAIL VOOR INFO OVER DISCUSSIEBIJEENKOMSTEN

INTERIMMANAGEMENT

Executie en verankering van de strategie gaat niet vanzelf. Dat vereist een zorgvuldige en gedisciplineerde aanpak. Gedurende een gezamenlijk te bepalen periode zal het  interimmanagement van Tonsultancy Advies nauw betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. Alle leidinggevenden worden intensief begeleid, getraind en gecoacht en op deze wijze voorbereid op hun belangrijke taak.
Het interimmanagement bestaat uit een (zeer) ervaren interimmanager van Tonsultancy Advies, die met ‘beide voeten in de klei’ staat, om van hieruit de structuur en cultuur aan te reiken die nodig is om de ‘wereld tussen strategie en operatie’ goed te laten functioneren. Iedere dag opnieuw. De interimmanager van Tonsultancy Advies is getraind om de (strategische) doelstellingen in de organisatie te implementeren.

MAIL VOOR INFO OVER INTERIMMANAGEMENT

HULP AS A SERVICE

Vaak stopt de hulp van een consultancybureau na afronding van de opdracht. De organisatie is dan weer volledig op zichzelf aangewezen. Hierdoor kunnen geïmplementeerde oplossingen, processen en werkwijzen verwateren, dat afbreuk doet aan het resultaat op langere termijn. Vooral bij de implementatie en executie van de strategie is dat zeer ongewenst. Juist dan is verankering cruciaal om resultaten op langere termijn te kunnen realiseren en zo de missie van de onderneming waar te kunnen maken.

HAAS-CONCEPT

Om deze reden introduceert Tonsultancy Advies het HAAS-concept: Hulp As A Service. Op basis van een abonnement blijft Tonsultancy Advies hulp bieden, om zo de organisatie de gelegenheid te geven te wennen aan nieuwe structuren, processen, werkwijzen en cultuuraspecten. In het HAAS-concept onderhoudt Tonsultancy Advies ook na afronding van de opdracht contact met de organisatie. Interventies op verschillende niveau’s en het meerdere malen afnemen van de cultuurscan, behoren tot de mogelijkheden.
Met het HAAS-concept brengt Tonsultancy Advies de PDCA-cyclus op gang: Plan, Do, Check, Act. De PDCA-cyclus ondersteunt het continu verbeteren van organisaties.

MAIL VOOR MEER INFO OVER HAAS

MISSIE EN STRATEGIE

De missie geeft aan ‘waarom’ een organisatie er is. Het bestaansrecht van een organisatie. De missie is gebaseerd op een visie van de organisatie op de samenleving, de maatschappij, de wereld om ons heen. De strategische doelstellingen bepalen het ‘wat’ van de organisatie. ‘Wat’ wil de organisatie (op termijn) bereiken?
De ‘missie en strategie’ zijn niet concreet genoeg om dagelijks  sturing te geven. De dagelijkse sturing wordt mede bepaald door ‘hoe’ de organisatie haar doelstellingen denkt te bereiken.

SKYSCRAPER MODEL

Met het skyscraper model biedt Tonsultancy Advies een structuur die helpt bij het verder concretiseren van de ‘missie en strategie’. Door het model te volgen, worden zorgvuldig opgestelde zinnen en woorden concreet gemaakt. Leidinggevenden en medewerkers worden meegenomen in de ‘missie en strategie’ van de organisatie, waardoor betrokkenheid en commitment ontstaat. Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de missie.

MAIL VOOR MEER INFO OVER MISSIE EN STRATEGIE

TRAINING EN COACHING

Managers en leidinggevenden spelen een cruciale rol bij de operationalisering van de strategie en het bereiken van doelstellingen. Zij geven het goede voorbeeld en zorgen voor juiste stemming binnen het team. Als een team plezier heeft, is werken een genot. Via ‘training en coaching’ neemt Tonsultancy Advies de leidinggevenden mee in het ‘werken met plezier’. Problemen verdwijnen, doelstellingen worden uitdagingen en de samenwerking verbetert. Dit werkplezier straalt uit naar klanten en andere belanghebbenden en is daarmee bepalend voor de wijze waarop de organisatie door de anderen wordt gezien.

BELANGRIJKE TAAK

Tonsultancy Advies ‘training en coaching’, traint en coacht leidinggevenden en begeleidt ze bij deze belangrijke taak.

MEER INFO OVER TRAINING EN COACHING