Skip to main content

DIENSTEN

INTERIMMANAGEMENT

Executie en verankering van de strategie gaat niet vanzelf. Dat vereist een zorgvuldige en gedisciplineerde aanpak. Gedurende een gezamenlijk te bepalen periode zal het  interimmanagement van Tonsultancy nauw betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. Alle leidinggevenden worden intensief begeleid, getraind en gecoacht en op deze wijze voorbereid op hun belangrijke taak.
Het interimmanagement bestaat uit een (zeer) ervaren interimmanager van Tonsultancy, die met ‘beide voeten in de klei’ staat, om van hieruit de structuur en cultuur aan te reiken die nodig is om de ‘wereld tussen strategie en operatie’ goed te laten functioneren. Iedere dag opnieuw. De interimmanager van Tonsultancy is getraind om de (strategische) doelstellingen in de organisatie te implementeren.

MAIL VOOR INFO OVER INTERIMMANAGEMENT

CULTUURSCAN

Belangrijker nog dan de structuur is de cultuur van een organisatie. Tonsultancy werkt met de ‘3V’s voor teamwork’: veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. Om de juiste hulp te kunnen bieden is het van belang te weten waar de organisatie staat. Hiervoor heeft Tonsultancy een cultuurscan ontwikkeld. In deze cultuurscan beantwoorden medewerkers 60 vragen, waardoor een eerste beeld van de organisatie ontstaat. Tonsultancy analyseert de uitkomsten, rapporteert en stelt aan de hand van de cultuurscan vast waar welke hulp gewenst of noodzakelijk is. Hierdoor is Tonsultancy in staat gericht actie te nemen.

VRAAG EEN CUlTUURSCAN AAN

TRAINING EN COACHING

Managers en leidinggevenden spelen een cruciale rol bij de operationalisering van de strategie en het bereiken van doelstellingen. Zij geven het goede voorbeeld en zorgen voor juiste stemming binnen het team. Als een team plezier heeft, is werken een genot. Via ‘training en coaching’ neemt Tonsultancy de leidinggevenden mee in het ‘werken met plezier’. Problemen verdwijnen, doelstellingen worden uitdagingen en de samenwerking verbetert. Dit werkplezier straalt uit naar klanten en andere belanghebbenden en is daarmee bepalend voor de wijze waarop de organisatie door de anderen wordt gezien.

BELANGRIJKE TAAK

Tonsultancy ‘training en coaching’, traint en coacht leidinggevenden en begeleidt ze bij deze belangrijke taak.

MEER INFO OVER TRAINING EN COACHING

MKB-PROPOSITIE

Veel consultancybureaus richten zich op grotere organisaties. Maar wat als je als MKB-bedrijf hulp nodig hebt? Of je wilt af en toe met iemand die wat verder van je onderneming afstaat van gedachten wisselen? Zie je het allemaal nog scherp? Lig je nog op koers?
Tonsultancy Advies heeft voor deze vragen een MKB-propositie ingericht. Hulp is in de buurt als je het nodig hebt. Hulp-As-A-Service.

HAAS-CONCEPT

Hulp-As-A-Service (HAAS) is een dienstverlening op basis van een abonnement. Met het abonnement biedt Tonsultancy hulp wanneer je het nodig hebt. Deze hulp kan uit verschillende aspecten bestaan: strategie sessies, coaching van individuen, teamtrainingen, cultuurscans, interim-werkzaamheden, of zo maar even bijpraten. Immers, soms is ondernemen best eenzaam!
Met het HAAS-concept brengt Tonsultancy de PDCA-cyclus op gang: Plan, Do, Check, Act. De PDCA-cyclus houdt de vinger aan de pols, schept helderheid, zorgt voor structuur en ondersteunt het continu verbeteren van de onderneming.
Niet iedere MKB’er is hetzelfde. Informeer daarom naar de ondersteuningsmogelijkheden die het HAAS-concept van Tonsultancy kan bieden.

MAIL VOOR MEER INFO OVER MKB-PROPOSITIE