Skip to main content

CULTUURSCAN

CULTUUR EN THUISWERKEN

Veel bedrijven en organisaties werken inmiddels geruime tijd vanuit huis. Er wordt veel gesproken over de voordelen van thuiswerken. Thuiswerken verhoogt de productiviteit en efficiency, verlaagt het ziekteverzuim, geeft medewerkers meer flexibiliteit in hun ‘werk-privé balans’ en het biedt zelfs een oplossing voor de fileproblemen. Het ziet er naar uit dat thuiswerken in de toekomst een vast onderdeel gaat uitmaken van veel arbeidsrelaties.
Maar is thuiswerken alleen maar ideaal? Zijn er dan geen aandachtspunten?

Sociale functie

De vraag stellen is hem beantwoorden. Thuiswerken kent weldegelijk aandachtspunten. De sociale functie van een organisatie is een belangrijk element in het werkplezier. Zeker als medewerkers samen een team vormen en gezamenlijk resultaten moeten realiseren, is regelmatig persoonlijk contact cruciaal. Tijdens de sociale interactie wordt de cultuur van een team bepaald. Gewoonten, normen, waarden en ongeschreven regels worden gevestigd, geaccepteerd of aan de orde gesteld en besproken.
Het vormgeven van de cultuur van een team of organisatie kan alleen als iedereen zich veilig voelt om te zeggen en te vragen wat hij of zij vindt. In een veilige omgeving kan iedereen zich uitspreken zonder angst te hebben. Sociale veiligheid wordt gevormd door betrokkenheid, interesse, persoonlijk contact en voorbeeldgedrag. Met name de rol van de leidinggevende bevestigt de veiligheid en schept vertrouwen. Op deze manier kan iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid nakomen. De cultuur van iedere organisatie is gebouwd op deze drie pijlers:

Iedere cultuur wordt bepaald door drie elementen:

VEILIGHEID

VERTROUWEN

VERANTWOORDELIJKHEID

Maar hoe werk je aan dit fundament als iedereen thuiswerkt? Hoe weet je of er voldoende veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid aanwezig is? Kun je dat meten?

CULTUURSCAN

Met de cultuurscan meten wij deze drie cruciale elementen. Hierdoor ontstaat inzicht in gewoonten die normaal gesproken onbesproken blijven. Het wordt duidelijk wat er goed gaat en waar het fundament eventueel verbeterd kan worden.

De meting bestaat uit 60 vragen en stellingen die in maximaal 15 minuten worden beantwoord. Hierdoor ontstaat een eerste beeld van de organisatie. Tonsultancy analyseert en verwerkt de resultaten in een rapportage over veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Zo kunnen we vaststellen waar bijsturing gewenst of noodzakelijk is.

CULTUURSCAN
AANVRAGEN

Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer weten over de cultuurscan? Wilt u de gezondheid van de cultuur van uw organisatie meten? Stuur een e-mail of bel ons op 06-51388983